за инвеститори

ФИКСИРАНА ТАКСА,
А НЕ % ОТ СДЕЛКАТА

YEPP.BG е вашият иновативен партньор в продажбата на недвижими имоти, който единствен на пазара предлага фиксирана такса за услугата, а не процент от сделката.

АУТСОРСВАНЕ НА ЦЕЛИЯ ПРОЦЕС ПО СДЕЛКАТА