КатегорииАнализи

Как периода на пандемия повлия при отдаването на имоти под наем

Бизнесът с отдаване на жилища под наем беше най-силно засегнат от пандемията. Цените претърпяха спад – на места до 15% от първоначалните оферти, в резултат от увеличеното предлагане на фона на все още слабото търсене. Спад в наемните цени се наблюдава при едностайните и тристайните апартаменти,  без промяна в цените на качествените имоти

Извънредното положени продиктува лекия спад в наемните цени.
Цените в столицата варират основно между 4 е/кв.м – 10 е/кв.м.

Средните отстъпки, които наемодателите бяха провокирани да направят при отдаването на жилище под наем, варират между 7-15 %. При качествените имоти, които не се отдават на всяка цена, спадът в ценовото равнище е минимален.
Средните наемни цени на едностайните жилища в централните райони са около 300 евро, двустайните задържат нива около 350-380 е/месец, а тристайните – около 450-500 евро. В по-отдалечените райони и зависимост от близостта до градски транспорт и нивото на оборудване, наемите стартират от 230 евро за едностайно жилище, 300 евро за двустайно и около 375 е за тристайно.

Пандемията повлия върху необходимия период за отдаване на жилищата под наем
Периодът на отдаване също се повлия от кризата. Например, преди година, един имот намираше наемател за две до три седмици, сега средният период на отдаване се равнява на месец и половина – два.
Основни фактори, влияещи върху средния престой на жилище под наем на пазара, остават съотношението между търсенето и предлагането, адекватността на наемната му цена – доколко реална е тя, района, достъпа до градски транспорт, степента на лукс, нивото на оборудване, възможността за паркиране.

Ковид и отражението му върху периода на отдаване
Пандемията допринесе и за промяната в отдаването на имотите под наем – голяма част от тях, предлагащи се за краткосрочен и средносрочен престой, започнаха да предлагат за по-дълготрайно обитаване. Става въпрос главно за имотите, намиращи се в централните квартали, към които интерес имат предимно млади хора, работещи в чуждестранни компании, както и някои от корпоративните клиенти

 

Профилът на наемателите
Като цяло, профилът на желаещите да наемат имот не се променя съществено. Основно, те са по-млади хора, търсещи по-малка квадратура апартамент, лесен за поддръжка и на комуникативна локация. В голяма част от клиентите, останали хоум офис, се наблюдава търсенето на жилище с една стая повече, която да ползват като кабинет, тераса или дворно място.
Подобно на продажбите, интерес към южните квартали се наблюдава и при наемането на жилища.
При наема на къщи поради ограниченото търсене, очакванията са за лек ръст при наемите в краткосрочен план. Все по-голям е интересът и към къщите в затворените комплекси в покрайнините на София.

В заключение, периодът е добър за инвестиция, тъй като наемният пазар като цяло остава стабилен, в някои сегменти с тенденция към плавен ръст.