Технически консултации

Като ваш доверен партньор, имаме на разположение технически лица, които да удостоверят техническото състояние на имота, за да гарантираме сигурността и спокойствието ви. Всеки оглед може да бъде извършван в присъствието на инженер, който да обследва детайлите, строителството и начина на изпълнение, както и цялостното състояние на имота. По този начин, ние гарантираме вашата сигурност и финансова обезпеченост.

Услуги