КатегорииАнализи

Ще падат ли цените на недвижимите имоти в София през 2022?

Ще падат ли цените на недвижимите имоти през 2022

Въпросът относно цените на недвижимите имоти в София винаги е много актуален в края на календарната година и в очакване на следващата. На прага на 2021 г. той още по-често се задава, тъй като в последните малко повече от 12 месеца ставаме свидетели на изключителни промени и нови тенденции на пазара на недвижими имоти. Едва ли има някой човек почти по цялото земно кълбо, който да не е усетил влиянието на пандемията от коронавирус върху всички аспекти на живота ни. Засегнати са не само традиционният ни начин на живот, но и икономиката, транспорта, социалните и културни дейности. Естествено това нямаше как да не засегне и такъв чувствителен сектор, като този на недвижимите имоти.

Какво основно влияе върху цените на недвижимите имоти?

За да отговорим на въпроса ще падат ли цените на недвижимите имоти през 2022, трябва да бъдат разгледани редица фактори, като например: какви са световните тенденции; какви са прогнозите за икономическото развитие и др. И все пак прогнозирането винаги крие огромния риск да се променят бързо и драстично пазарните променливи, така че пазарът да изненада и най-големите експерти. Това важи с пълна сила в ситуацията на пандемично разпространение на коронавируса. Затова следващият логичен въпрос е как повлия пандемията на недвижимите имоти в София и големите градове.

Как повлия пандемията на недвижимите имоти в София?

Когато стана ясно пандемичното разпространение на коронавируса в глобален мащаб и факта, че той ще е част от живота ни за по-дълго време, много хора прогнозираха, че това ще доведе до намаление на цените на имотите. Дефакто обаче се случи обратното. Сключените сделки в България ясно показват, че цените на имотите са поскъпнали за последните 12 месеца с между 5 и 8%. Разбира се, тук има редица условности относно вида на имотите, но говорим за среден процент.

Ще скачат ли цените на имотите

Особено е нараснал интересът към имоти в големите градове

В големите градове навсякъде се отчита това поскъпване. Цените на имотите в София по квартали също показват тази тенденция, независимо дали става дума за краен квартал или за център. Тъй като епидемията от коронавирус промени и предпочитанията при покупката на жилище – търсенето на къщи и апартаменти с повече стаи чувствително се увеличи, то и цените при тази категория имоти също търпят най-съществена промяна. Следвайки и пазарната логика, по-сериозно поскъпване се отчита и в райони, в които традиционно предлагането е ограничено. Така че на въпроса ще падат ли цените на имотите през 2021 отговорът е категорично негативен.

Пазарът на недвижимите имоти се облагодетелства от пандемията

Наблюдава се повишение на цените на имотите по цял свят, не само у нас. Едно от обясненията е, че правителствата се опитват да компенсират с финансови и нефинансови стимули хората, за да продължат да поддържат стандарта си на живот преди пандемията. Така че хората, които отговаряха на въпроса кога ще паднат цените на имотите с настъпването на пандемията, не прогнозираха правилно. Освен това здравната криза много размести пластовете във всички лични и социални сфери. В резултат се наблюдават и вътрешно- и външномиграционни процеси, които влияят върху търсенето и съответно и цените на имотите.

Ще скачат ли цените на имотите през 2022 г.?

В края на една поредна година на изпитания всички естествено обръщат поглед към чукащата вече на вратите ни 2022 г. Обяснимо най-задаваният въпрос е ще скачат ли цените на имотите през следващата година.Тук трябва да отбележим, че е трудно да се правят дългосрочни прогнози за развитието на сектора, намирайки се в една непредсказуема и динамично променяща се обстановка в целия свят. Следва да се вземат предвид много фактори, повечето от които са взаимозависими от други. И все пак експертите очакват тенденцията към повишение на цените на недвижимите имоти в София и големите градове да продължи и през 2022 г.

Цени на имотите в София

Някои дори твърдят, че ни очаква истински бум на цените

Бумът се очаква след 2022 г., имайки предвид цикъла на пазара – депресия, възстановяване на пазара и последващ възход. Понастоящем тези специалисти определят пазарът на недвижимите имоти като възстановяващ се. Това обаче е само едно от обясненията защо не падат цените на имотите. Също така една от причините е и, че хората повишиха своите финансови възможности и все повече хора могат да си позволят да закупят собствено жилище. Друг отговор на въпроса е и във факта, че лихвите по ипотечните кредити се задържаха ниски за дълго време. По този начин повече хора могат да си позволят да финансират покупката на имот. Както споменахме по-горе, финансовите и нефинансови стимули от правителствата на пострадалите от епидемиологичната ситуация хора също имат своята роля. Свидетели сме и на повищаваща се инфлация, което според икономическите експерти неминуемо ще доведе до допълнителен скок при продажбите на имоти. С колко процента и кога точно ще се усети най-осезаемо е невъзможно да се прогнозира отсега. Вероятно е обаче още през пролетта на 2022 г. да се отчете ръст.

Има ли балон при имотите?

Много се говори и за т.нар. имотен балон. Първо нека се опитаме да дефинираме какво означава това понятие. Има различни теории в тази посока. Най-разпространеното и приложимо към практиката обяснение обаче е, че при имотния балон се наблюдава рязко и бързо повишение на цените на недвижимите имоти, което не е съотносимо с доходите на населението и с други икономически показатели. Трудно е да се каже еднозначно има ли балон при имотите, защото трябва да се проследят редица факти. В момента, в който наблюдаваме усложнена пандемична ситуация в глобален мащаб, не можем адекватно да анализираме търсенето и предлагането, доходите, безработицата и т.н., защото настоящата ситуация изкривява реалната картина. Така или иначе при икономическия балон се постигат неустойчиви цени, които в един момент бързо ще паднат, защото не отговарят на пазарната ситуация.

Цените на недвижимите имоти в София не са достигнали своя максимум

В момента на въпроса падат ли цените на имотите в София и големите градове отговорът очевидно е отрицателен. Наблюдава се точно обратната тенденция. Прогнозите дори са за последващо увеличение. Освен това пазарът на недвижими имоти се управлява и от редица нерационални фактори, като например народопсихологични характеристики, подражаване на тълпата и др. Те също трудно могат да бъдат предвидени, особено в ситуацията на сериозна здравна криза. И все пак трябва да има налице поне няколко от условията за възникване на балон при имотите. Например устойчивост при нарастване на доходите; ниска безработица; трайна тенденция за възходящо икономическо развитие и др. В условията на здравна криза тези условия е трудно да се случат, особено в България. Ето защо на въпроса ще падат ли цените на недвижимите имоти през 2022 отговорът е по-скоро негативен. И това важи в глобален мащаб.

Как да се ориентирате за цената на вашия имот?

Практиката да се сравняват цените в интернет на предлаганите от агенциите за недвижими имоти в София и страната оферти не е особено смислена. При оценката на един имот трябва да се вземат предвид редица фактори, защото всеки имот е уникален. Затова, ако ви предстои покупка или продажба на недвижими имоти в София или страната, ние ви предлагаме независима, експертна и точна оценка на реалната цена на имота. Можем да ви предложим пълния набор от услуги – от оценката, документацията, общуването с потенциалните купувачи или продавачи, до реализирането на самата сделка. Така вие ще спестите вашето време и най-често и пари. Можем да предложим дори и услуги, свързани с интериора. Потърсете ни!